Prezența plantelor într-un apartament poate oferi numeroase beneficii, atât pentru
Plantele au fost un cadou popular dintotdeauna și asta din

 SOL

ANPC

Livrarea și returul comenzilor

Info cookies

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

NOD Makerspace, 160 Splaiul Unirii

București 040041

lavaatelierbotanic@gmail.com

Toate drepturile rezervate © LAVA Atelier Botanic 2024

Care este diferența dintre ciuperci și plante?

03 iunie 2023

Ciupercile sunt un tip de fungus. Ele aparțin regnului Fungi, care este distinct de cel al plantelor, iar conform cunoștințelor actuale este chiar mai apropiat de regnul animal!

Chiar dacă între ciuperci și plante există unele asemănări, sunt foarte multe elemente care le separă în organisme din categorii aparte.

 

Structura celulară: plantele sunt organisme multicelulare cu pereți formați din celuloză. În schimb, ciupercile au pereții celulari compuși din chitină, o substanță care se găsește și în exoscheletele insectelor și crustaceelor.

 

Absorbția nutrienților: plantele sunt autotrofe, adică își produc propria hrană prin fotosinteză. Ele folosesc lumina solară, dioxid de carbon și apă pentru a sintetiza zaharuri. Ciupercile, pe de altă parte, sunt heterotrofe. Acestea obțin nutrienți prin descompunerea materiei organice sau prin formarea de relații simbiotice cu alte organisme.

 

Reproducere: plantele se reproduc prin semințe, care conțin embrioni și sunt dispersați în noi locații. Ciupercile, însă, se reproduc prin spori. Sporii sunt celule reproductive mici eliberate de ciupercă și pot fi dispersați de vânt, apă sau alte mijloace. Acești spori germinează și dau naștere la noi micelii de ciuperci.

 

Structura: plantele au o structură bine definită, cu rădăcini, tulpini și frunze. Acestea posedă țesuturi specializate pentru transportul apei, al nutrienților și zaharurilor. Ciupercile, pe de altă parte, se formează dintr-o rețea de structuri complexe numite miceliu, rețea ascunsă sub pământ. Partea vizibilă a ciupercii, cunoscută sub numele de corp fructifer, este structura de reproducere care iese deasupra solului.

 

Metabolism: plantele au clorofilă și efectuează fotosinteza pentru a transforma lumina solară în energie. Ciupercile nu au clorofilă și nu realizează fotosinteza. În schimb, acestea obțin energie prin descompunerea materiei organice sau prin formarea de relații simbiotice cu alte organisme, cum ar fi asocierile cu rădăcinile copacilor.

 

Este important de reținut că ciupercile sunt doar un tip de fungus, iar regnul Fungi cuprinde o mare varietate de organisme cu diferite forme și funcții. În timp ce ciupercile pot semăna cu plantele în aparență, biologia și ciclul lor de viață sunt complet distincte.

Ciupercile joacă roluri ecologice importante pentru procesul de descompunere, formează relații simbiotice cu plantele ajutând la absorbția nutrienților și sunt sursă de hrană pentru o multitudine de animale. Unele ciuperci sunt comestibile, în timp ce altele au proprietăți medicinale sau sunt complet toxice.

 

-

EN

 

Mushrooms are a type of fungus. They belong to the kingdom Fungi, a distinct kingdom separate from plants, probably more related to the animal kingdom! While mushrooms and plants share some similarities, there are several key differences between them.

 

Cell Structure: plants are multicellular organisms that have cell walls made of cellulose. In contrast, mushrooms and other fungi have cell walls composed of chitin, a substance also found in the exoskeletons of insects and crustaceans.

 

Nutrient Absorption: plants are autotrophs, meaning they produce their own food through photosynthesis. They use sunlight, carbon dioxide, and water to synthesize sugars. Mushrooms, on the other hand, are heterotrophs. They obtain nutrients by decomposing organic matter or by forming symbiotic relationships with other organisms.

 

Reproduction: plants reproduce through seeds, which contain embryos and are dispersed to new locations. Mushrooms, however, reproduce through spores. Spores are tiny reproductive cells released by the mushroom and can be dispersed by wind, water, or other means. These spores germinate and give rise to new mushroom mycelia.

 

Structure: plants have a well-defined structure with roots, stems, and leaves. They possess specialized tissues for transport of water, nutrients, and sugars. Mushrooms, on the other hand, consist of a network of thread-like structures called mycelium, which is usually hidden beneath the surface. The visible part of the mushroom, known as the fruiting body, is the reproductive structure that emerges above ground.

 

Metabolism: plants have chlorophyll and conduct photosynthesis to convert sunlight into energy. Mushrooms lack chlorophyll and cannot photosynthesize. Instead, they obtain energy by breaking down organic matter or forming symbiotic relationships with other organisms, such as mycorrhizal associations with plant roots.

 

It's important to note that mushrooms are just one type of fungus, and the Fungi kingdom encompasses a wide variety of organisms with different forms and functions. While mushrooms may resemble plants in appearance, their biology and life cycle are completely distinct. They play important ecological roles as decomposers, mycorrhizal partners with plants, and as a food source for various animals. Some mushrooms are edible and used in culinary purposes, while others possess medicinal properties or are just toxic to other living organisms.