Prezența plantelor într-un apartament poate oferi numeroase beneficii, atât pentru
Plantele au fost un cadou popular dintotdeauna și asta din

 SOL

ANPC

Livrarea și returul comenzilor

Info cookies

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

NOD Makerspace, 160 Splaiul Unirii

București 040041

lavaatelierbotanic@gmail.com

Toate drepturile rezervate © LAVA Atelier Botanic 2024

Câți ani are cel mai bătrân copac din lume?

29 iulie 2023

Pământul găzduiește mulți copaci străvechi, iar unele specii există de mii de ani. Astăzi îți povestim despre câțiva dintre cei mai bătrâni copaci descoperiți până acum.

 

Cel mai vechi copac care încă trăiește pe Pământ este un simbol al rezistenței și longevității, un martor viu al trecerii timpului și al evoluției planetei. Acesta este un pin din specia Bristlecone, denumit Methuselah. El se află în White Mountains din California, SUA, însă locația lui exactă este ținută secret pentru a-l proteja de vandalism și de interacțiune excesivă.

A fost estimat că Methuselah ar avea peste 4800 de ani, și că deci există dinaintea construcției piramidelor din Egipt!

Faptul că au reușit să supraviețuiască în condiții extreme, inclusiv temperaturi foarte ridicate sau secetă de lungă durată, demonstrează adaptabilitatea remarcabilă a acestor copaci străvechi.

Pinii Bristlecone sunt renumiți pentru capacitatea lor de a rezista la condiții nefavorabile datorită lemnului dens și a scoarței rășinoase, care îi protejează de insecte, boli și chiar de incendii. Rata lentă de creștere a acestor copaci contribuie la longevitatea lor impresionantă. Creșterea fiecărui an este marcată de un inel distinct, oferind o oportunitate unică pentru oamenii de știință de a studia schimbările de mediu și fluctuațiile climatice din trecut.

Ca o mărturie vie a istoriei Pământului, acest venerabil pin Bristlecone rămâne o sursă de inspirație și o curiozitate a lumii naturale, captivând vizitatorii din întreaga lume.

 

În general, coniferele din specia Bristlecone (Pinus longaeva) numără printre cei mai mulți arbori bătrâni vii de pe Pământ. În afară de Methuselah, în California există și alți pini notabili, cu o istorie la fel de impresionantă.

 

Mai sunt câteva specii de copaci antici, printre care:

 

Sequoia gigant (Sequoiadendron giganteum): acești copaci emblematici, găsiți în munții Sierra Nevada din California, sunt renumiți pentru dimensiunea și longevitatea lor incredibilă. Arborele General Sherman, cel mai mare ca diametru, este estimat la aproximativ 2200 de ani.

 

Tisa (Taxus baccata): această specie poate fi găsită în diverse parți ale Europei și se estimează că ar fi apărut acum 5000 de ani.

 

Măslini (Olea europaea): măslinii au fost cultivați de oameni din timpuri străvechi, iar unii măslini sălbatici din regiunea Mediteraneeană pot avea câteva mii de ani.

 

Arborii de baobab (Adansonia): baobabii, originari din Africa, sunt cunoscuți pentru trunchiurile lor masive și forma lor neobișnuită. Panke Baobab din Zimbabwe avea aproximativ 2450 de ani când s-a prăbușit tragic în anul 2019.

 

Chiparosul (Cupressus sempervirens): Sarv-e Abarkooh din Iran este un chiparos faimos despre care se crede că are în jur de 4000 de ani.

 

Determinarea vârstei exacte a copacilor poate fi dificilă și, în unele cazuri, estimările se bazează pe rate de creștere și înregistrări istorice, mai degrabă decât pe măsurarea lor directă. În fiecare zi pot avea loc noi descoperiri de copaci antici pe măsură ce cercetarea și explorarea științifică continuă. Adevărate comori naturale, acești copaci străvechi ne amintesc constant de importanța eforturilor de conservare, pentru ca ei să poată prospera cel puțin la fel de mult timp de acum înainte.

 

-

EN

 

The Earth is home to several ancient trees, many of which have stood for thousands of years. Today we'll tell you about some of the oldest trees discovered until today.

 

The oldest existing tree on Earth is a symbol of resilience and longevity, standing as a living witness to the passage of time and the evolution of the planet. Topping the list of ancient trees is a Bristlecone Pine named Methuselah, located in the White Mountains of California, USA. Methuselah's exact location is kept a closely guarded secret to protect it from vandalism and excessive interaction.

Estimated to be over 4,800 years old, Methuselah predates the construction of the pyramids in Egypt and has endured countless historical events, from the rise and fall of civilizations to the shaping of modern society. Its survival through harsh environmental conditions, including extreme temperatures and limited water supply, showcases the remarkable adaptability of these ancient trees.

Bristlecone Pines are renowned for their ability to withstand adverse conditions due to their dense wood and resinous bark, which protect them from insects, disease, and even fire. The slow growth rate of these trees contributes to their impressive longevity. Each year's growth is marked by a distinct ring, providing a unique opportunity for scientists to study past environmental changes and climate fluctuations.

As a living testament to Earth's history, this venerable Bristlecone Pine remains a source of inspiration and wonder, captivating visitors from around the world.

 

In general, Bristlecone Pines are among the oldest living trees on Earth. Apart from Methuselah, there are other notable pines in the White Mountains and the Ancient Bristlecone Pine Forest in California that show a most impressive history.

 

There are several other species of ancient trees, including:

 

Giant Sequoias (Sequoiadendron giganteum): these iconic trees, found in California's Sierra Nevada mountains, are renowned for their incredible size and longevity. The General Sherman Tree, the largest by volume, is estimated to be around 2,200 years old.

 

Yew (Taxus baccata): ancient Yew trees can be found in various parts of Europe. It is estimated that the species appeared over 5,000 years ago, making it one of the oldest known in Europe.

 

Olive trees (Olea europaea): olive trees have been cultivated by humans for thousands of years, and some ancient wild olive trees in the Mediterranean region are believed to be several thousand years old.

 

Baobab trees (Adansonia): Baobabs, native to Africa, are known for their massive trunks and unusual shape. The Panke Baobab in Zimbabwe was believed to be over 2,450 years old when it tragically collapsed in 2019.

 

Cypress (Cupressus sempervirens): The Sarv-e Abarkooh in Iran is a famous cypress tree believed to be around 4,000 years old.

 

It's important to note that determining the exact age of trees can be challenging, and in some cases, estimates are based on growth rates and historical records rather than direct measurement. Additionally, new discoveries of ancient trees may occur as scientific research and exploration continue. Nonetheless, these ancient trees serve as living wonders, reminding us of the Earth's enduring history and the importance of conservation efforts to protect these natural treasures.