Prezența plantelor într-un apartament poate oferi numeroase beneficii, atât pentru
Plantele au fost un cadou popular dintotdeauna și asta din

 SOL

ANPC

Livrarea și returul comenzilor

Info cookies

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

NOD Makerspace, 160 Splaiul Unirii

București 040041

lavaatelierbotanic@gmail.com

Toate drepturile rezervate © LAVA Atelier Botanic 2024

Ce știm despre licheni?

24 iunie 2023

Lichenii sunt organisme unice și fascinante, un parteneriat simbiotic între ciuperci și organisme fotosintetice, cum ar fi algele sau Ciano bacteriile. Acest parteneriat permite lichenilor să supraviețuiască și să prospere în diverse medii din întreaga lume, inclusiv în condiții dure și extreme.

Componenta fungică a lichenilor asigură structura și protecția, în timp ce partenerul fotosintetic produce hrană prin fotosinteză. Ciupercile creează o rețea complexă de fire numită miceliu, care înglobează și protejează celulele algelor sau Ciano bacteriene. În schimb, partenerii fotosintetici oferă ciupercilor nutrienți, în primul rând carbohidrați. Această relație simbiotică este reciproc benefică și permite lichenilor să colonizeze o gamă largă de habitate, inclusiv roci, scoarță de copac, sol și chiar tundra arctică.

 

Lichenii vin într-o varietate de forme, dimensiuni și culori. Ei pot fi scorțoși, denși, plați sau voluminoși, iar culoarea variază de la verde și gri până la galben, portocaliu și chiar roșu viu. Aceste forme și culori diferite sunt rezultatul combinației specifice de parteneri fungici și fotosintetici din lichen.

Una dintre calitățile remarcabile ale lichenilor este capacitatea lor de a tolera condițiile extreme de mediu. Pot supraviețui în zone cu niveluri scăzute de nutrienți, niveluri ridicate de poluanți și lumină solară intensă. Lichenii sunt indicatori excelenți ai calității aerului, deoarece sunt sensibili la poluare. Ele pot absorbi poluanții din atmosferă, făcându-i vulnerabili la schimbările de mediu, dar și instrumente valoroase pentru monitorizarea nivelurilor de poluare a aerului. Lichenii au adaptat diverse strategii pentru a face față mediului lor dur. Unii licheni pot deveni latenți și pot tolera uscarea, reînviind atunci când condițiile se îmbunătățesc. Alții produc compuși care îi protejează de radiațiile UV, temperaturi extreme sau agenți patogeni.

 

Aceste organisme remarcabile joacă roluri ecologice importante, colonizând habitate sterile sau perturbate și inițiind formarea solului. Lichenii contribuie, de asemenea, la fixarea azotului, făcând acest nutrient esențial disponibil și altor plante. Ei oferă de asemenea hrană și adăpost pentru numeroase organisme, inclusiv insecte, păsări și mamifere mici.

 

Lichenii au fost utilizați de oameni în diverse scopuri de-a lungul istoriei. Anumiți licheni au fost folosiți sub formă de coloranți naturali, oferind culori vibrante pentru textile și lucrări de artă. Unele culturi au folosit licheni în medicina tradițională pentru potențialele lor proprietăți anti microbiene sau antiinflamatorii. În practicile culinare, anumiți licheni sunt folosiți ca arome sau ingrediente în preparate specifice. De asemenea, au fost investigați pentru potențialul lor în biotehnologie, cum ar fi compușii bioactivi cu aplicații farmaceutice sau industriale.

 

Lichenii sunt organisme fascinante care adaugă culoare și textură mediului înconjurător, contribuind la biodiversitatea generală și susținând interconexiunea sistemelor ecologice.

 

-

EN

 

Lichens are unique and fascinating organisms, a symbiotic partnership between fungi and photosynthetic organisms such as algae or Cyanobacteria. This partnership allows lichens to survive and thrive in diverse environments worldwide, including harsh and extreme conditions.

The fungal component of lichens provides the structure and protection, while the photosynthetic partner produces food through photosynthesis. The fungi create a complex network of threads called mycelium, which encloses and protects the algal or cyanobacterial cells. In return, the photosynthetic partners provide nutrients, primarily carbohydrates, to the fungi. This symbiotic relationship is mutually beneficial and allows lichens to colonize a wide range of habitats, including rocks, tree bark, soil, and even the Arctic tundra.

 

Lichens come in a variety of shapes, sizes, and colors. They can be crust-like, leafy, or shrubby, and they range in color from green and gray to yellow, orange, and even vivid red. These different forms and colors are the result of the specific combination of fungal and photosynthetic partners within the lichen. One of the remarkable qualities of lichens is their ability to tolerate extreme environmental conditions. They can survive in areas with low nutrient levels, high levels of pollutants, and intense sunlight. Lichens are excellent indicators of air quality, as they are sensitive to pollution. They can absorb pollutants from the atmosphere, making them vulnerable to environmental changes but also valuable tools for monitoring air pollution levels.

 

Lichens have adapted various strategies to cope with their harsh surroundings. Some lichens can become dormant and tolerate desiccation, reviving when conditions improve. Others produce compounds that protect them from UV radiation, extreme temperatures, or pathogens. These remarkable organisms play important ecological roles. They serve as pioneer species, colonizing barren or disturbed habitats and initiating soil formation. Lichens also contribute to nitrogen fixation, making this essential nutrient available to other plants. They provide food and shelter for numerous organisms, including insects, birds, and small mammals.

 

Lichens have been utilized by humans for various purposes throughout history. Certain lichens have been used as natural dyes, providing vibrant colors for textiles and artwork. Some cultures have employed lichens in traditional medicine for their potential antimicrobial or anti-inflammatory properties. In culinary practices, certain lichens are used as flavorings or ingredients in specific dishes. Lichens serve as important subjects for scientific study and research. They have contributed to our understanding of symbiotic relationships, adaptation to extreme environments, and the effects of environmental pollutants. Lichens have also been investigated for their potential in biotechnology, such as bioactive compounds with pharmaceutical or industrial applications.

 

Lichens enhance the aesthetic value of natural landscapes, particularly in forests, rocky outcrops, or coastal areas. They add color and texture to their surroundings, creating visually pleasing and diverse environments. Additionally, lichens contribute to overall biodiversity, supporting the interconnectedness of ecological systems and providing niches for a range of organisms.