Prezența plantelor într-un apartament poate oferi numeroase beneficii, atât pentru
Plantele au fost un cadou popular dintotdeauna și asta din

 SOL

ANPC

Livrarea și returul comenzilor

Info cookies

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

NOD Makerspace, 160 Splaiul Unirii

București 040041

lavaatelierbotanic@gmail.com

Toate drepturile rezervate © LAVA Atelier Botanic 2024

Cum supraviețuiesc cactușii fara apă?

20 mai 2023

Cactușii sunt plante incredibil de rezistente, care au evoluat pentru a supraviețui în medii aride și deșertice, cu cantități de apă limitată. Au mai multe caracteristici unice care le permit să prospere în aceste condiții dificile. Acestea sunt câteva din strategiile cheie folosite de cactuși pentru a supraviețui fără apă:

 

Tulpini suculente: cactușii au tulpini groase, cărnoase, care servesc drept organe de stocare a apei. Aceste tulpini sunt capabile să stocheze cantități mari de apă, ceea ce permite cactușilor să supraviețuiască în perioadele prelungite de secetă. Capacitatea de a stoca apă îi ajută să suporte perioadele de uscăciune prelungite utilizând treptat umiditatea stocată.

 

Suprafață redusă: Spre deosebire de multe alte plante, cactușii s-au adaptat pentru a minimiza pierderile de apă prin frunzele lor. Majoritatea cactușilor au dezvoltat țepi in locul frunzelor. Țepii servesc unor scopuri multiple, inclusiv reducerea suprafeței expuse la lumina soarelui și la vânt, minimizând astfel pierderea de apă prin evaporare.

 

Fotosinteza MAC: cactușii folosesc o formă de fotosinteză specială, numită metabolismul acid crassulacean (MAC). Fotosinteza MAC permite cactușilor să-și deschidă stomatele (porii minusculi de pe suprafața frunzelor) în timpul nopții, când temperaturile sunt mai reci și pierderea de umiditate este mai mică. Acest lucru le permite să absoarbă dioxidul de carbon și să-l transforme în compuși organici fără a pierde apă în exces prin transpirație.

 

Sisteme radiculare superficiale și extinse: cactușii au sisteme radiculare superficiale, dar extinse, care le permit să absoarbă rapid apa după ploaie. Aceste rădăcini se răspândesc pe scară largă în apropierea suprafeței, permițându-le să capteze eficient când  precipitațiile sunt rare.

 

Suprafață cerată: suprafața exterioară a cactușilor este acoperită cu un strat cerat cunoscut sub numele de cuticulă. Această cuticulă ajută la reducerea pierderilor de apă prin evaporare, oferind o barieră de protecție împotriva căldurii și uscăciunii excesive.

 

Rată de creștere redusă: cactușii s-au adaptat să crească într-un ritm lent, conservând energia și resursele de apă. Creșterea mai lentă le permite să aloce resurse limitate mai eficient și să se concentreze pe supraviețuirea pe termen lung, mai degrabă decât pe creșterea rapidă.

 

Prin adaptare le mediul înconjurător, cactușii au devenit maeștrii ai conservării apei, permițându-le să supraviețuiască și să prospere în medii aride în care alte plante nu ar putea rezista. Capacitatea lor de a stoca apă, de a minimiza pierderile de apă și de a optimiza absorbția și utilizarea apei, le-a permis cactușilor să răzbată în aceste habitate uscate și neprietenoase.

 

-

EN

 

Cacti are incredibly resilient plants that have evolved to survive in arid and desert environments with limited water availability. They have several unique adaptations that allow them to thrive under these challenging conditions. Here are some key strategies employed by cacti to survive without water:

 

Succulent stems: Cacti have thick, fleshy stems that serve as water storage organs. These stems are capable of storing large amounts of water, which allows the cacti to survive during prolonged periods of drought. The ability to store water helps them endure extended dry spells by gradually utilizing the stored moisture.

 

Reduced surface area: Unlike many other plants, cacti have adapted to minimize water loss through their leaves. Most cacti have evolved modified leaves known as spines. These spines serve multiple purposes, including reducing the surface area exposed to sunlight and wind, thereby minimizing water loss through evaporation.

 

CAM photosynthesis: Cacti employ a specialized form of photosynthesis called Crassulacean acid metabolism (CAM). CAM photosynthesis allows cacti to open their stomata (tiny pores on the surface of leaves) during the night when temperatures are cooler and moisture loss is lower. This enables them to uptake carbon dioxide and convert it into organic compounds without losing excessive water through transpiration.

 

Shallow and extensive root systems: Cacti have shallow but extensive root systems that enable them to quickly absorb water after rainfall. These roots spread widely near the surface, allowing them to capture water efficiently from infrequent rainfall events.

 

Waxy coating: The outer surface of cacti is covered with a waxy layer known as a cuticle. This cuticle helps to reduce water loss through evaporation by providing a protective barrier against excessive heat and dryness.

 

Reduced growth rate: Cacti have adapted to grow at a slow pace, conserving energy and water resources. Slower growth allows them to allocate limited resources more efficiently and focus on long-term survival rather than rapid growth.

 

By employing these adaptations, cacti have become masters of water conservation, allowing them to survive and thrive in arid environments where other plants struggle. Their ability to store water, minimize water loss, and optimize water uptake and usage has enabled them to become well-suited to these challenging habitats.