Prezența plantelor într-un apartament poate oferi numeroase beneficii, atât pentru
Plantele au fost un cadou popular dintotdeauna și asta din

 SOL

ANPC

Livrarea și returul comenzilor

Info cookies

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

NOD Makerspace, 160 Splaiul Unirii

București 040041

lavaatelierbotanic@gmail.com

Toate drepturile rezervate © LAVA Atelier Botanic 2024

De ce plantele sunt verzi?

06 mai 2023

Te-ai întrebat vreodată de ce plantele au în principal frunze de culoare verde și nu sunt violet sau albastre?

 

Ei bine, plantele sunt verzi datorită pigmentului clorofilă, care este esențial pentru fotosinteză. Fotosinteza este procesul prin care plantele transformă energia luminoasă de la soare în energie chimică sub formă de glucoză, pe care o folosesc pentru dezvoltare și creștere. Clorofila absoarbe lumina în părțile roșii și albastre ale spectrului, dar reflectă lumina în partea verde a spectrului, dând plantelor culoarea lor caracteristică : VERDE.

 

Clorofila nu este singurul pigment implicat în fotosinteză, dar este cel mai important. Alți pigmenți, cum ar fi carotenoizii și ficobilinele, pot absorbi, de asemenea, energia luminoasă și o pot transfera în clorofilă, dar nu joacă un rol la fel de central ca aceasta. De exemplu, carotenoizii absorb lumina în părțile albastre și verzi ale spectrului, dar nu absorb lumina în partea roșie a spectrului, care este crucială pentru fotosinteză !

 

Evoluția clorofilei ca pigment predominant în fotosinteză a fost un factor important în dezvoltarea vieții vegetale pe Pământ. Clorofila este un pigment foarte eficient de captare a luminii, permițând plantelor să absoarbă energia de la soare chiar și în condiții de lumină slabă. În plus, culoarea sa verde îi permite să capteze cele mai utile lungimi de undă de lumină, reflectând în același timp radiațiile ultraviolete potențial dăunătoare.

 

Interesant este că nu toate plantele sunt verzi. Unele plante, cum ar fi cactușii, suculentele și unele tipuri de alge, au evoluat pentru a avea alți pigmenți care le permit să supraviețuiască în medii dure: unii cactuși au o culoare gri-albăstruie care îi ajută să reflecte lumina soarelui și să reducă cantitatea de căldură absorbită de țesuturile lor. Alte plante, cum ar fi frunzele de toamnă, își schimbă culoarea ca răspuns la schimbările de temperatură și condițiile de lumină, pe măsură ce clorofila lor verde se descompune, iar alți pigmenți devin mai vizibili.

 

În timp ce unele plante au evoluat cu alți pigmenți și culori din diverse motive, cum ar fi protejarea de radiațiile UV sau atragerea polenizatorilor, colorarea verde a plantelor rămâne cea mai bună și eficientă modalitate de a folosi lumina soarelui pentru a produce energie.

 

-

EN

 

Ever wondered why plants are predominantly green and not violet or blue?

 

Well, plants are green because of the pigment chlorophyll, which is essential for photosynthesis. Photosynthesis is the process by which plants convert light energy from the sun into chemical energy in the form of glucose, which they use for energy and growth. Chlorophyll absorbs light in the red and blue parts of the spectrum, but reflects light in the green part of the spectrum, giving plants their characteristic green color.

 

Chlorophyll is not the only pigment involved in photosynthesis, but it is the most important one. Other pigments, such as carotenoids and phycobilins, can also absorb light energy and transfer it to chlorophyll, but they do not play as central a role as chlorophyll does. For example, carotenoids absorb light in the blue and green parts of the spectrum, but they do not absorb light in the red part of the spectrum, which is crucial for photosynthesis.

 

The evolution of chlorophyll as the dominant pigment in photosynthesis has been an important factor in the development of plant life on Earth. Chlorophyll is a highly efficient light-harvesting pigment, allowing plants to absorb energy from the sun even in low-light conditions. Additionally, its green coloration allows it to capture the most useful wavelengths of light while reflecting potentially damaging ultraviolet radiation.

 

Interestingly, not all plants are green. Some plants, such as cacti, succulents, and some types of algae, have evolved to have other pigments that allow them to survive in harsh environments. For example, some cacti have a bluish-gray color that helps them reflect sunlight and reduce the amount of heat absorbed by their tissues. Other plants, such as autumn leaves, change color in response to changes in temperature and light conditions, as their green chlorophyll breaks down and other pigments become more visible.

 

While some plants have evolved with other pigments and colors for various reasons, such as protecting themselves from UV radiation or attracting pollinators, the green coloration of plants remains the most effective and efficient way for them to use sunlight to produce energy.