Prezența plantelor într-un apartament poate oferi numeroase beneficii, atât pentru
Plantele au fost un cadou popular dintotdeauna și asta din

 SOL

ANPC

Livrarea și returul comenzilor

Info cookies

Politica de confidențialitate

Termeni și condiții

NOD Makerspace, 160 Splaiul Unirii

București 040041

lavaatelierbotanic@gmail.com

Toate drepturile rezervate © LAVA Atelier Botanic 2024

Ferigile, plante de apartament care purifică aerul

18 martie 2023

Ferigile sunt un tip de plante vasculare care se reproduc prin spori și nu au flori sau semințe. Au un aspect unic și sunt adesea cultivate pentru frunzișul lor decorativ. Există peste 12.000 de specii cunoscute de ferigi, cu dimensiuni care variază de la plante epifite mici la ferigi arbori mari. Se găsesc peste tot în lume, într-o varietate de habitate, inclusiv păduri tropicale, deșert și regiunile alpine. Multe specii de ferigi se găsesc în pădurile tropicale, unde umiditatea ridicată și precipitațiile abundente creează un mediu ideal pentru dezvoltarea lor. Unele ferigi, cum ar fi feriga alpină, cresc în regiunile montane înalte, unde pot tolera temperaturi scăzute și niveluri scăzute de oxigen.

 

Dacă îți dorești ferigi ca plante de apartament, trebuie să cunoști aceste câteva condiții generale necesare pentru creșterea acestora :

 

1. Umiditate: ferigile au nevoie de umiditate constantă pentru a se dezvolta, dar nu tolerează apa stătătoare sau soluri îmbibate cu apă. Majoritatea ferigilor preferă soluri bine drenate. Ferigile de interior pot beneficia de pulverizări ocazionale sau le poți plasa lor lângă un umidificator.

 

2. Lumină: majoritatea ferigilor preferă lumina filtrată sau indirectă, deși unele specii pot tolera mai mult lumina directă a soarelui. O regulă generală este că ferigile care au frunze mai subțiri preferă mai multă umbră, în timp ce ferigile cu frunze mai groase pot tolera mai multă lumină.

 

3. Temperatura: ferigile preferă în general temperaturi între 15-24°C. Temperaturile prea ridicate sau prea scăzute pot provoca încetinirea creșterii sau chiar uscarea anumitor specii.

 

4. Sol: ferigile preferă soluri bine drenate, bogate în materie organică. Adăugarea de compost sau mușchi de turbă în sol poate ajuta la reținerea apei și a conținutului de nutrienți.

 

5. Îngrășământ: le poți oferi o fertilizare regulată cu un îngrășământ echilibrat, solubil în apă sau amestecat direct în pământ. Cu toate acestea, fertilizarea în exces poate deteriora rădăcinile și frunzele ferigii.

 

Un tip comun de ferigă este Boston (Nephrolepis exaltata). Această plantă are frunze lungi, arcuite și este adesea cultivată în interior ca plantă de apartament. Alte ferigi de interior populare includ Maiden Fern (Adiantum spp.), Bird's Nest Fern (Asplenium nidus) și Staghorn Fern (Platycerium spp.).

 

În ceea ce privește designul, ferigile pot aduce un plus excelent pentru spațiile ambientale. Acestea conferă un element relaxant și natural, iar formele și texturile lor unice pot adăuga o estetică interesantă oricărei încăperi. Ferigile mai mari pot fi folosite ca o piesă centrală într-o cameră de zi sau într-o intrare, în timp ce ferigile mai mici pot fi grupate pe un pervaz sau pe un raft pentru o oază de verde.

 

Ferigile sunt plante adaptabile și pot crește într-o varietate de habitate, dar în general preferă mediile umede, umbrite, cu un drenaj bun, ceea ce le face perfecte pentru a fi folosite în terarii. Nouă ne place să le adăugăm în aranjamentele noastre pentru pata de culoare de un verde strălucitor și pentru aspectul lor luxuriant care pune în evidență micile ecosisteme.

 

-

EN

 

Ferns are a type of vascular plant that reproduce via spores and do not have flowers or seeds. They have a unique appearance and are often grown for their decorative foliage. There are over 12,000 known species of ferns, ranging in size from small epiphytic plants to large tree ferns. They are found all over the world, in a variety of habitats including rainforests, deserts, and alpine regions. Many species of ferns are found in tropical rainforests, where the high humidity and abundant rainfall create an ideal environment for fern growth. Some ferns, such as the alpine lady fern, grow in high mountain regions, where they can tolerate cold temperatures and low oxygen levels.

 

There are some general conditions that most ferns require for growth, if you consider keeping them as houseplants:

 

1. Moisture / Humidity: ferns thrive in environments with high humidity, but they do not tolerate standing water or waterlogged soils. Most ferns prefer well-draining soils that retain moisture. Indoor ferns may benefit from occasional misting or placement near a humidifier.

 

2. Light: most ferns prefer filtered or indirect light, although some species can tolerate more direct sunlight. A general rule of thumb is that ferns that have thinner leaves prefer more shade, while ferns with thicker leaves can tolerate more light.

 

3. Temperature: ferns generally prefer temperatures between 60-75°F (15-24°C). Temperatures that are too hot or too cold can cause stunted growth or even death in some species.

 

4. Soil: ferns prefer well-draining soils that are rich in organic matter. Adding compost or peat moss to the soil can help improve its water-holding capacity and nutrient content.

 

5. Fertilizer: ferns benefit from regular fertilization with a balanced, water-soluble fertilizer. However, be sure not to over-fertilize, as this can damage the fern's roots and leaves.

 

One common type of fern is the Boston fern (Nephrolepis exaltata). This plant has long, arching fronds and is often grown indoors as a houseplant. Other popular indoor ferns include the Maidenhair fern (Adiantum spp.), Bird's nest fern (Asplenium nidus), and Staghorn fern (Platycerium spp.).

 

In terms of design, ferns can be a great addition to interior spaces. They provide a natural and calming element, and their unique shapes and textures can add visual interest to any room. Large tree ferns can be used as a statement piece in a living room or entryway, while smaller ferns can be grouped together on a windowsill or bookshelf to create a green oasis.

 

Overall, ferns are adaptable plants and can grow in a variety of habitats, but they generally prefer moist, shaded environments with good drainage which makes them perfect to be used in terrariums. We love using ferns in our designs because of their flashy green foliage and their luxuriant looks.